Sadrettin Dural

İlk kitabımı 2007 yılında yazdım ve kitabın basımı ABD ‘de gerçekleşti. O kitap için, “bu benim ilk ve son kitabım” demiştim. Fakat geçen zaman içerisinde sohbet ettiğim okuyucularımın kitabı çok beğendiklerini söylemeleri ve Türkçe olarak da basılacak bir kitap daha yazmamı istemeleri üzerine yeni bir kitap yazmaya karar verdim. Bu kitap, ilk kitabımdan farklı olacaktı. Bu çalışmamda, 9000 yıl önce Çatalhöyük’teki insanların nasıl yaşadıklarını bir öykü şeklinde ele aldım. Tabi ki yaptığım çalışmanın zor olduğunun bilincini taşıyordum. Fakat Çatalhöyük’te bekçi olarak çalışırken Prof. IanHodder’ın, gelen ziyaretçilere anlatmam için vermiş olduğu bilgiler ve dünyanın çeşitli  ülkelerinden gelen insanlarla yapmış olduğum sohbetler bu çalışmama önemli katkılar sağlamıştır. Tabi burada Ian Bey’e vermiş olduğu bilgiler için teşekkür etmek istiyorum.Ayrıca Çatalhöyük yakınlarındaki bir köyde yaşamış olmam nedeniyle hayat tarzımın neolitik insanlarınkine benzerlik göstermesi de çalışmama katkı sağlayan unsurlardan bir diğeridir. Köydeki evimizde Çatalhöyük evlerinde bulunan ocakların bir benzeri olan ocağı hala kullanmaktayım. Açık konuşmak gerekirse, ben Çatalhöyük’e gönül vermiştim. Bu sevgi ve bağlılık, bu kitabın ortaya çıkmasına vesile oldu. Ben kitabımda 9000 yıl öncesini anlattım. Elbette böyle yaşadılar şeklinde bir iddiada bulunamam. Benim edindiğim bilgiler ve yaşam tarzımın verdiği tecrübelere dayanarak neolitik insanların bu şekilde yaşamış olabileceklerini düşündüm. Aksini iddia eden olur ise de saygı duyarım. Saygılarımla.